Řezbář

Text: Jan Řepka / Musik: Jan Řepka

Kraj zbytků matky Země
jej beze slova přijal coby utečence z války proti anonymní armádě
mnoho zavazadel neměl
vždyť sotva by je pobral byl zesláblý pohublý a bosý spal stále v jiné zahradě
vždy pozvolna se loučil s televizí noci
byť úporně se vzpouzel řev její nepřehlušil
ochraptělým zpěvem vítal každé ráno
osamělý poutník s bílou dětskou duší

Měl vlasy plné zimy
jeho tvář však byla vroucí tak nezvykle na dobu jež držela ho v zajetí
přičítával viny
nejčastěji sobě i nejvíce se děsil básnického prokletí
v tom strachu cítil nebe stejně jako hlínu
sám utahoval skřipec napínaje vůli
k orbě neměl sílu k povznesení víru
denně plný bolesti roztržený v půli

Nebyl členem žádné strany
jeho politická skepse byla hluboká jak vrásky dálnice v krajině
krajně nesouhlasil s těmi
kteří vzývali růst pro růst a obrůstali hradbou z dutého kamene
jeho láskou bylo dřevo samota a loutky
které vyřezával po nocích vdechuje jich vůni
do těch karikatur dával veškerou svou radost
doufaje že si aspoň s nimi porozumí

Říkal: Nejsem lidský zdroj
jsem člověk mám své srdce jež není sice vidět však bije pane pracuje
je mi lhostejný váš boj
za umrtvení mysli kdo je hloupý bude dál kdo je bystrý ať se raduje
stín lípy je mým druhem narozeným v kůře
v jeho objetí se navracím do matčina lůna
on naučil mě mlčet naslouchat a ptát se
není-li snad odvrácená strana lípy slunná

Pokud vím tak ještě nikdy
svět nestárl tak rychle ba zdá se mi že slábne rychleji než já sám
zničehonic vidí
i ten kdo dosud býval slepý nebývalou úzkost cítím ze všech stran
jak bodná rána bolí každý boha rovný úsměv
jak pivo z pípy tečou marnotratné slzy
každou noc a každý úsvit mám za veliký úspěch
bylo-li vůbec kdy co jisté v nejistotě mizí

Po skončení bojů
a po revizi války převzíti měl metál prý za příkladnou neúčast
posla poslal domů:
„Co je to za zemi, kde odměňují zběhy?!“ – ani rukou si s ním nepotřás
žádná pamětní deska nenavrátí mrtvé
nadobro pochované v myslích pro nepříjemný zápach
také já se pouze díval však zapomenout nesved›
ať kamkoli se pustím všude jsou mi v patách

V Thoreauových stopách
vyšel k nejvyššímu kopci mohyly a busty za patami zanechával
dnem i nocí vzhůru stoupal
až se náhle spustil déšť déšť neživý a těžký a vřelý jako láva
posledním kdo ho byl spatřil byla zatoulaná ovce
měl ruce plné hlíny oči obrácené k nebi
jen mlčenlivá mlha se kutálela skopce
stejně jak o téhle písni zítra o něm nikdo neví

2005-2006

Übersetzungen

Až odejdeš já zůstanu tu sám
You're Gonna Make Me Lonesome When You Go
Bob Dylan
Barvy
Colours
Donovan
Biják
Kintopp
Norbert Leisegang
Blázinec
Irrenhaus
Norbert Leisegang
Buď mou
Be Mine
R.E.M.
Budoucnost
Die Zukunft
Gerhard Gundermann
Chodníky slávy
Paths Of Victory
Bob Dylan
Důstojnost
Dignity
Bob Dylan
Hranice
Grenzen
Dota Kehr
Imigrant
I Pity The Poor Immigrant
Bob Dylan
Jediné co chtěl bych stůj co stůj
All I Really Want To Do
Bob Dylan
Jen se dál vzdalujem
Slip Slidin' Away
Paul Simon
Každou noc nový den střídá
The Times They Are A-Changin’
Bob Dylan
Lev
Der Löwe
Norbert Leisegang
Lotti šilhá
Ds Lotti schilet
Mani Matter
Malířka
The Painter
Neil Young
Mám toho v sobě víc
I Contain Multitudes
Bob Dylan
Mezi temnem a temnem
Między ciszą a ciszą
Michal Zablocki
Mně zdál se k ránu zvláštní sen
Last Night I Had The Strangest Dream
Ed McCurdy
Muž ve mně
The Man in Me
Bob Dylan
Neříkejte mi
Nei säget solle mir
Mani Matter
Od snídaně do snídaně
Od kolacji do kolacje
Marek Bojda
Odpověď ta visí ve vzduchu
Blowin' In The Wind
Bob Dylan
Perly a rez
Diamonds & Rust
Joan Baez
Píseň Woodymu
Song to Woody
Bob Dylan
Positively 4th Street
Positively 4th Street
Bob Dylan
Rozjímání o sendviči
Betrachtige über nes Sändwitsch
Mani Matter
Socha svobody
Z'Lied vor Freiheitsstatue
Sophie Hunger
Staň
Stand
R.E.M.
Ta zem je tvá zem
This Land Is Your Land
Woody Guthrie
Tak poznáš lásku mou
Make You Feel My Love
Bob Dylan
Tamburín
Mr. Tambourine Man
Bob Dylan
Těm co je dobře
Dene wos guet geit
Mani Matter
Tráva
Gras
Gerhard Gundermann
Úkryt před bouří
Shelter From The Storm
Bob Dylan
Útěk tuláka
Drifter's Escape
Bob Dylan
Většinou
Most Of The Time
Bob Dylan
Všechno je vadný
Everything Is Broken
Bob Dylan
Why Georgia
Why Georgia
John Mayer
Z bříz padá stín
Leaves That Are Green
Paul Simon
Zábrany
Hemmige
Mani Matter
Zápalka
Ds Zündhölzli
Mani Matter

Až odejdeš já zůstanu tu sám
You're Gonna Make Me Lonesome When You Go
Chodníky slávy
Paths Of Victory
Důstojnost
Dignity
Imigrant
I Pity The Poor Immigrant
Jediné co chtěl bych stůj co stůj
All I Really Want To Do
Každou noc nový den střídá
The Times They Are A-Changin’
Mám toho v sobě víc
I Contain Multitudes
Muž ve mně
The Man in Me
Odpověď ta visí ve vzduchu
Blowin' In The Wind
Píseň Woodymu
Song to Woody
Positively 4th Street
Positively 4th Street
Tak poznáš lásku mou
Make You Feel My Love
Tamburín
Mr. Tambourine Man
Úkryt před bouří
Shelter From The Storm
Útěk tuláka
Drifter's Escape
Většinou
Most Of The Time
Všechno je vadný
Everything Is Broken

Die tschechischen Übersetzungen der Lieder von Mani Matter sind als ein Teil der Antologie Rozjímání o sendviči (2016) erhältlich. Das Album ist auf meinen Konzerten zu bekommen oder via E-mail cd@janrepka.cz zu bestellen.

Hier sechs Kostproben:

Lotti šilhá
Ds Lotti schilet
Neříkejte mi
Nei säget solle mir
Rozjímání o sendviči
Betrachtige über nes Sändwitsch
Těm co je dobře
Dene wos guet geit
Zábrany
Hemmige
Zápalka
Ds Zündhölzli

Barvy
Colours
Donovan
Biják
Kintopp
Norbert Leisegang
Blázinec
Irrenhaus
Norbert Leisegang
Buď mou
Be Mine
R.E.M.
Budoucnost
Die Zukunft
Gerhard Gundermann
Hranice
Grenzen
Dota Kehr
Jen se dál vzdalujem
Slip Slidin' Away
Paul Simon
Lev
Der Löwe
Norbert Leisegang
Malířka
The Painter
Neil Young
Mezi temnem a temnem
Między ciszą a ciszą
Michal Zablocki
Mně zdál se k ránu zvláštní sen
Last Night I Had The Strangest Dream
Ed McCurdy
Od snídaně do snídaně
Od kolacji do kolacje
Marek Bojda
Perly a rez
Diamonds & Rust
Joan Baez
Socha svobody
Z'Lied vor Freiheitsstatue
Sophie Hunger
Staň
Stand
R.E.M.
Ta zem je tvá zem
This Land Is Your Land
Woody Guthrie
Tráva
Gras
Gerhard Gundermann
Why Georgia
Why Georgia
John Mayer
Z bříz padá stín
Leaves That Are Green
Paul Simon